Cerca
Inici
INDICADORS DE CIUTAT
AGENDA 21 LOCAL
INDICADORS ECONÒMICS AJUNTAMENT
Ajuda
  

És recomanable utilitzar el navegador  Internet Explorer
 
El Portal d'Indicadors de Granollers recull informació sobre els aspectes més destacats de la ciutat i ofereix, per primera vegada, informació econòmica i financera de l'ajuntament, en un exercici de transparència.

Neix com un sistema d'informació corporativa amb la vocació d'anar-se ampliant. És una eina útil de consulta pensada per a dotar de coneixement i possibilitar la presa de decisions a tot tipus d'usuaris: estudiants, professionals, administració i agents socials i econòmics.
Indicadors de ciutat
Demografia, Educació, Treball, Atur, Mobilitat, Serveis Socials, Societat del coneixement, equipaments municipals...
Indicadors econòmics
Informació de l'estat econòmic i financer de l'ajuntament.
Agenda  21
Consums de recursos, qualitat ambiental i bones pràctiques en la gestió local ambiental.
Novetats
Guia interactiva i dinàmica per l'usuari.